LIÊN HỆ

Công nghiệp chính xác

VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH LONGTECH PRECISION VIỆT NAM

Địa chỉ
Lô E1, KCN Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.
Điện thoại
+84-222-3634-369
Fax
+84-222-3634-311
Thư điện tử
dannyliao@longtech.com.vn
(Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Nhật)
sales12@longtech.com.vn
(Tiếng Trung, Tiếng Nhật)
sales04@longtech.com.vn
(Tiếng Việt, Tiếng Anh)
Wechat
LongtechVN

Công nghiệp chính xác

ĐÀI LOAN

CÔNG TY TNHH CHIANENG SPRING

Địa chỉ
453 đường Hwa Chen, Shin Chuang District, New Taipei City
Điện thoại
+886-2-8522-3333
Fax
+886-2-8521-3333
Thư điện tử
Wechat
LongtechVN