Language
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
Giới Thiệu
  » Khái niệm quản lý
  » Lịch sử phát triển của Longtech Việt Nam
  » Nét đặc trưng của Longtech
  » Môi trường
 

MÔI TRƯỜNGHệ thống quản lý môi trường


Kiểm soát chặt chẽ các hóa chất nguy hại
Dựa vào các hiệp ước quốc tế (RoHS, ELV, EuP, etc.)  và nhu cầu cần thiết của khách hàng, Longtech đã thiết lập hệ thống quản lý intenal để theo dõi và kiễm sóa. Thực hiện đúng nội dung, khối lượng và nồng độ hóa chất của các chất nguy hại từ đầu vào đến đầu ra.
Hơn nữa chúng tôi cụng tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng với các tiêu chuẩn nghiêm ngặt trong lĩnh vực thiết bị văn phòng, điện tử và công nghệ cao...


Chứng nhận ISO 14001

Đã được chứng nhận ISO 14001 vào tháng 5-2007. Với mục tiêu tránh làm ô nhiễm môi trường, chúng tôi đã cố gắng sử dụng nguồn tài nguyên của chúng tôi một cách tốt nhất. Chúng tôi đặt mục tiêu sản xuất cao: giảm thiểu sai sót đến dưới 90PPm, nâng cao chất lượng và độ chính xác của sản phẩm, tái chế tất cả các chất thải và thay thế các vật không thay thế.
Chúng tôi thiết lập ban quản lý môi trường tại nhà máy của chúng tôi và thiết lập mục tiêu tiết kiệm năng lượng, tiêu thụ giấy và giảm rác với sự tham gia của mọi bộ phận.
Chúng tôi sử dụng công nghệ vô hại với môi trường. Chúng tôi cung cấp các ”Sản phẩm Xanh” cho khách hàng của chúng tôi.
 
Copyright ©2010. All rights Reserved. Designed by Vinaroot IT Co.,
www.vinaroot.com
....