Language
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
Giới Thiệu
  » Khái niệm quản lý
  » Lịch sử phát triển của Longtech Việt Nam
  » Nét đặc trưng của Longtech
  » Môi trường
 

2

KHÁI NIỆM VỀ QUẢN LÝ


 

 


Triết lý kinh doanh của chúng tôi được phát triển từ sự tin tưởng của khách hàng để đôi bên cùng có lợi.Văn hóa kinh doanh và sự quản lý của Longtech được xây dựng trên nền văn hóa Trung Quốc đó là sự hài hòa giữa lợi ích, sự phát triển và thịnh vượng của tất cả các bên, bao gồm nhân viên, cổ đông, đối tác, nhà cung cấp và khách hàng của chúng tôi.

Chúng tôi có thể đáp ứng bất cứ yêu cầu nào về sản phẩm của chúng tôi. Vì vậy hãy liên hệ với chúng tôi.


                 Tổng diện tích mặt bằng  : 33,738 m2


                 Tổng diện tích nhà xưởng: 10,562 m2

 
Copyright ©2010. All rights Reserved. Designed by Vinaroot IT Co.,
www.vinaroot.com
....